Fotografie: Math Willems

SPELREGELBEWIJS

Samen naar een fijn en veilig sportklimaat: dát is wat wij graag willen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het vergroten van de spelregelkennis bij de spelers en coaches. Om deze kennis te verbeteren, is het spelregelbewijs geïntroduceerd. Je oefent je spelregelkennis en sluit dit af met een examen. Na het behalen van je examen ontvang je een spelregelbewijs. Spelers en coaches die een goede kennis van de spelregels hebben, kunnen hiermee ook tijdens het spel voordeel behalen.

Van HandbalMasterz naar het Spelregelbewijs
In januari 2022 heeft er een overgang plaatsgevonden van HandbalMasterz naar de vernieuwde online leeromgeving van FlowSparks. Alle leden die op het moment van de overgang nog niet in het bezit waren van het Spelregelbewijs én geboren zijn tussen 2004 en 2008, hebben automatisch een mail ontvangen om in te loggen in de online leeromgeving en aan de slag te gaan met het bewijs. Indien er geen mail is ontvangen, kan er contact op worden genomen met opleidingen@handbal.nl.

Aansluitend hierop zal aan het begin van elk seizoen automatisch een nieuwe leeftijdsgroep worden gemaild met daarbij de uitnodiging om te starten met het behalen van het Spelregelbewijs. Voor het seizoen 2022-2023 geldt dat alle leden die geboren zijn in 2009 een mail hebben ontvangen. Zij kunnen alvast aan de slag en starten met het behalen van het Spelregelbewijs. Daarnaast is het voor vereniging mogelijk om leden vrijwillig aan te melden het bewijs te behalen. Leden die gedurende het seizoen vrijwillig zijn aangemeld in Sportlink om het bewijs te behalen, ontvangen binnen 24 uur na aanmelding automatisch een mail om te starten. Na het behalen van het vernieuwde Spelregelbewijs, zal dit automatisch worden geregistreerd in Sportlink.

Verplichting van het Spelregelbewijs
Wanneer spelers de leeftijd hebben bereikt waarin zij overgaan naar de A-jeugdcategorie, zijn ze verplicht het Spelregelbewijs te hebben behaald voor de start van de competitie op 1 september. Dat betekent dat je vóór deze datum in het bezit moet zijn van het Spelregelbewijs.  Voor het seizoen 2022-2023 geldt de verplichting voor iedereen die geboren is tussen 2001 t/m 2005. Indien je na 1 september lid wordt van het NHV, dan krijg je tot 31 maart daaropvolgend de kans het Spelregelbewijs te halen. Daarnaast is het bewijs verplicht voor iedereen die een scheidsrechters- of trainersopleiding wil volgen én iedereen die coach is bij een C-jeugdteam of hoger.

Locatie

Sporthal ‘t Mossink
Keizersweg 22
7451 CS Holten