Fotografie: Math Willems

Afmeldformulier

Wil je stoppen met handballen dan moet je je via onderstaand formulier afmelden. Afmeldingen kunnen tot uiterlijk 1 maart van het lopende seizoen worden gedaan. Deze datum is gekozen om op tijd de voorbereidingen te kunnen starten voor het nieuwe seizoen. Het NHV vraagt namelijk van ons dat wij op 1 april de teams voor het volgende seizoen aanmelden. Wie zich in de loop van het seizoen afmeldt, moet er rekening mee houden dat de bondscontributie wel moet worden betaald. Dat heeft ermee te maken dat onze vereniging dit geld al voor jou heeft afgedragen aan het NHV.

Je contributie wordt tot en met augustus van het lopende jaar afgeschreven. Dit is conform onze statuten en reglementen waarin staat beschreven dat een competitiejaar van augustus tot augustus loopt.

Locatie

Sporthal ‘t Mossink
Keizersweg 22
7451 CS Holten