Aanmelding/afmelding/contributie

Met onderstaande link kan een aanmeldformulier worden gedownload:
Aanmeldformulier Word-formaat
Aanmeldformulier PDF

Sinds kort is het ook mogelijk om je als aspirant-lid aan te melden. Download het bovenstaande aanmeldformulier.

AFMELDING
Afmelding kan alleen schriftelijk geschieden via brief of e-mail bij de ledenadministratie uiterlijk tot 15 april van het lopende seizoen. Deze datum is gekozen om op tijd de voorbereidingen te kunnen starten van het nieuwe seizoen (teamindelingen e.d.)
Wanneer men zich in de loop van het seizoen wil afmelden, dan moet er rekening mee worden gehouden dat de bondscontributie wel moet worden betaald, aangezien dit reeds door onze vereniging op basis van het ledenaantal aan het eind van het vorige seizoen, wordt betaald aan het NHV.

 

Contributiebedragen HV Holten seizoen 2017/2018 (Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2017)

Categorie

Leeftijd

Contributie 17/18

  Per maand 17/18

Per maand 17/18*

 H-jeugd

 0-6

 €       129,83

 €          10,82

 €        10,92

 F-jeugd

 7-8

 €       177,03

 €          14,75

 €        14,85

 E-jeugd

 9-10

 €       188,19

 €          15,68

 €        15,78

 D-jeugd

 11-12

 €       193,27

 €          16,11

 €        16,21

 C-jeugd

 13-14

 €       210,52

 €          17,54

 €        17,64

 B-jeugd

 15-16

 €       215,09

 €          17,92

 €        18,02

 A-jeugd

 17-18

 €       220,17

 €          18,35

 €        18,45

 Senioren

 vanaf 19

 €       277,51

 €          23,13

 €        23,23

 Midweek

 

 €       199,21

 €          16,60

 €        16,70

 Niet spelend lid

 

 €       102,43

 €            8,54

 €           8,64

 Ondersteunend lid

 

 €         45,00

 €            3,75

 €           3,75

 

* Vanaf november 2017 tot en met augustus 2018 worden de bedragen die in de laatste kolom staan vermeld per maand bij de huidige leden geïncasseerd.

Bij nieuwe leden worden de bedragen die staan vermeld in de één na laatste kolom per maand geïncasseerd. De contributie wordt rond de 1e van elke maand geïncasseerd.