Vertrouwenspersoon HV Holten

Binnen onze vereniging is een vertrouwenspersoon aangesteld, t.w. Esther den Hollander (tel. 0548-366590 of email: esther@logipak.nl).
Je kunt bij haar terecht voor alle (vertrouwelijke) zaken die je niet met anderen kunt of wilt bespreken.
De vertrouwenspersoon zal in overleg met jou de verdere stappen afspreken.
Als vertrouwenspersoon zal zij nooit de in vertrouwen gegeven informatie zonder jouw nadrukkelijke toestemming met anderen delen.