Handbal voor de jongsten

HANDBAL VOOR DE JONGSTE LEDEN
Bij het spelen van handbal door jonge kinderen (vanaf 6 jaar) doet zich een aantal problemen voor.
        - Het speelveld is te groot.
        - Het doel is veel te groot.
        - De bal is te groot.
        - De spelopvatting bij jongeren is totaal anders.
Vandaar dat de laatste jaren steeds meer aandacht wordt besteed aan minihandbal.  Voor deze jongste jeugd organiseert de NHV speciale toernooitjes tijdens de zaalcompetitie. Het is de bedoeling, dat ook onze welpen tijdens de zaalcompetitieperiode aan een aantal van deze toernooien gaat deelnemen. Tijdens deze wedstrijden, waarvan de speeltijd is ingekort tot 2 keer 12,5 minuut, wordt op een speelveld van ongeveer 20 bij 12 meter gespeeld (sporthal overdwars).
HV Holten beschikt sinds het seizoen 2008-2009 over een aantal speciale doeltjes, die 2,0 m bij 1,6 m meten i.p.v. 3,0 m bij 2,0 m. Ook de diameter van de cirkel is kleiner, zodat die afstand beter aangepast is bij de schotkracht van de kleintjes.
Door in toernooivorm te spelen hoeven de kinderen niet elke week te spelen, zodat na een toernooi een aantal weken kan worden voortgebouwd op de toernooi-ervaringen.
In deze jongste groep spelen jongens en meisjes in één team. Dit kan makkelijk, aangezien op deze leeftijd van krachtsverschil nauwelijks sprake is. De nadruk bij het spelen ligt op het spelplezier en het meedoen. Begeleiders mogen dan ook mee langs en in het veld lopen. De wedstrijd wordt geleid door een spelleider.