Scheidsrechters

SCHEIDSRECHTERS
Met ingang van het seizoen 2013 – 2014 wordt er een verschil gemaakt met de indeling van scheidsrechters binnen het NHV. Het voert te ver om alle wijzingen in dit boekje uit te leggen. In het kort komt het hier op neer:
- Alle wedstrijden vanaf de 2e klasse en hoger worden gefloten door scheidsrechters die worden ingedeeld door de landelijke bond. Gediplomeerde scheidsrechters die op dit niveau willen fluiten, moeten zich zelf opgeven bij het landelijk verbond.
- Alle wedstrijden in de lagere klassen (dus vanaf de 3e klasse) en de jeugd dienen door scheidsrechters van de verenigingen ZELF te worden gefloten! Binnen de regio Raalte proberen we nog door eigen inzet  “neutrale scheidsrechters” op de zondagwedstrijden te krijgen.

Voor HV Holten wordt het dus van belang dat er voldoende scheidsrechters zijn/komen om onze jeugdwedstrijden te fluiten. Maar gezien het niveau waarop onze dames dit seizoen spelen, moeten wij zelf ook voor het fluiten van Dames 1 en 2 en de Recreanten zorgen. Wanneer er op een zaterdag of zondag geen scheidsrechter beschikbaar is, ligt de oorzaak daarvan dus volledig bij de vereniging zelf!

SPEL- EN SPELREGELKENNIS

Vanaf het seizoen 2014 - 2015 zullen alle A-jeugdspeelsters, coaches, begeleidsters en trainers een spelregeltoets moeten hebben gevolgd. Bij de hockey, korfbal en basketbal is dit al een bekend gegeven. Ook binnen de voetbal is men met deze plannen bezig. Deze opleiding mag intern worden gegeven en kan met 1 of 2 avonden meer, zelfs leiden tot het afronden van een jeugdscheidsrechtersopleiding.

Mits de vereniging over een gekwalificeerde opleider beschikt, kan ook de reguliere scheidsrechters-opleiding nu binnen de vereniging gegeven worden. Alleen het examen wordt in aanwezigheid van een bondsofficial afgenomen. Het examen bestaat uit het fluiten van één helft van een wedstrijd en de beoordeling van de studiemap. Over de verdere uitwerking willen we de leden in de loop van het seizoen verder informeren.

OPLEIDING
De leiding van jeugdwedstrijden (miniís; D, Cís en B teams) is de verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. Daarom willen wij in onze vereniging jeugdleden maar ook ouders hiervoor interesseren. Lijkt het je leuk of wil je op deze manier je steentje bijdragen aan de jeugdbegeleiding meld je dan bij het bestuur. Wie talent blijkt te hebben en verder wil, kan naar een officiÎle scheidsrechterscursus. We hebben momenteel voldoende scheidsrechters, maar het is belangrijk dat er meer scheidsrechters komen. (Hier geldt ook dat ieder team in de competitie zijn eigen leveringsplicht invult). Er kan dan makkelijker gewisseld worden wanneer men eens niet kan. Kosten verbonden aan het volgen van een scheidsrechterscursus zijn voor rekening van de vereniging.
 
SKP: Scheidsrechter Kontakt Persoon
De inzet van scheidsrechters in de vereniging wordt geregeld voor de SKP (Scheidsrechter Contact Persoon). Voor onze vereniging is dat Jan Victor Dorlas. Hij is verantwoordelijk voor de inzet van scheidsrechters op alle thuiswedstrijden op de zaterdag, zondag en de recreanten op donderdagavond. Zonder de inzet van leden die de moeite nemen om te fluiten, kunnen er geen wedstrijden worden gespeeld.