Omgangsregels HV Holten

Vooraf
Bij de handbalvereniging wordt getraind en wedstrijden bijgewoond door zowel jeugd als volwassenen. Om op een goede manier met elkaar om te kunnen gaan zijn deze omgangsregels opgesteld. Hiermee kunnen we met en voor elkaar zorgen voor een prettige en veilige handbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt.
Onderstaande regels zijn ongetwijfeld niet meer dan logisch voor iedereen. Toch kan het geen kwaad hier aandacht voor te hebben en elkaar er desnoods op aan te spreken.

Takenlijst
Bij het draaiende houden van de vereniging worden alle taken door vrijwilligers uitgevoerd. De vereniging gaat er van uit dat alle leden een bijdrage willen leveren. Voor de jongere  jeugdleden kunnen we ook een beroep doen op de ouders/verzorgers. De taken van de vereniging zijn opgenomen in de takenlijst. Deze takenlijst is te vinden in de informatiemap en op onze website: www.hvholten.nl.
Door de hulp van vrijwilligers zijn we in staat de contributie zo laag mogelijk te houden.
Wij laten niet altijd een ander er voor opdraaien als er een beroep op ons wordt gedaan.

Grote Club Actie (GCA)
Voor de GCA moeten we ieder jaar weer een beroep doen op de jeugd en senioren leden om de loten te verkopen. Door de hoge opbrengst is dit een belangrijke en onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging. Het is dan ook noodzakelijk dat alle leden (per gezin) tenminste 1 set loten (bevat 5 loten) verkopen. Wij gaan ervan uit dat iedereen deze verplichting op zich neemt en zelfs probeert nog meer loten te verkopen. Met name de jongste jeugd laat al jaren zien dat het goed mogelijk is.Pesten
Wij gaan op een sportieve en vriendelijke manier met elkaar om. Wij pesten hierbij anderen niet en maken geen racistische opmerkingen. Als wij merken dat anderen gepest worden doen wij hier niet aan mee en melden wij dit bij de trainer, coach, bestuur of de vertrouwenspersoon. Wij zorgen met elkaar voor een prettige en veilige vereniging waar iedereen welkom is.

Training/wedstrijd
Handbal is een teamsport en doe je met en voor elkaar. Er wordt van je verwacht dat je aan de trainingen deelneemt. Als je door ziekte of omstandigheden echt niet kunt meld je dit telefonisch aan je trainer.  Bij wedstrijden meld je dit zo spoedig mogelijk telefonisch bij de coach.
Wij hebben er begrip voor als speelsters die de week voor een wedstrijd niet hebben kunnen trainen beginnen op de bank.
In een wedstrijd spelen we sportief en respecteren we de scheidsrechter.

Opruimen
Na de training of wedstrijd wordt er van je verwacht dat je de sporthal en de kleedruimtes netjes achterlaat; dus flesjes, pakjes, papiertjes in de afvalbak gooien. Ballen en materialen opruimen. De laatste die de kleedkamer verlaat zorgt dat deze opgeruimd is en er geen spullen achterblijven.

Materiaal
Wij gaan bij trainingen en wedstrijden netjes om met het materiaal van de vereniging, sporthal en spullen van anderen die we gebruiken. Bij eventuele schade melden wij dit altijd. Gevonden voorwerpen leveren wij netjes af bij de sporthal.Kleding/sieraden
Tijdens de training en wedstrijden mag je geen sieraden dragen, dus ook geen oorbellen; dit om te voorkomen dat je jezelf of een ander verwond.
Het is verplicht om lange haren in een staart te doen.
Tijdens de training draag je geen topje, maar een T-shirt.

Douchen
Na iedere training en wedstrijd ga je douchen. Tip: draag hierbij badslippers in de kleedruimte, hiermee voorkom je zwemmerseczeem en wratten.
Om de meiden een vertrouwde en veilige gelegenheid te bieden om te douchen en om te kleden mogen vanaf de D-jeugd geen mannen (dus ook geen vaders) meer in de kleedkamer komen.

Foto/film
Je mag geen foto’s en/of filmpjes maken in de kleedkamer.
Bij het maken van foto’s en/of filmpjes die je op je Facebook, Hyves of  andere sociale media wilt plaatsen vraag je toestemming aan degene die op deze foto’s/filmpjes staan.

Alcohol
Wij zorgen met elkaar ervoor dat de jeugd onder de 16 geen alcohol nuttigt.
Boven de 16 wordt voor de wedstrijd of de training wordt geen alcohol genuttigd. Na de training of wedstrijd slecht met mate. De chauffeurs bij uitwedstrijden drinken absoluut geen alcohol.

Vertrouwenspersoon
Binnen onze vereniging is een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Judith Tiekink, mailadres: vertrouwenspersoon@hvholten.nl.

Bij haar kun je terecht voor alle (vertrouwelijke) zaken die je niet met anderen kunt of wilt bespreken. De vertrouwenspersoon zal in overleg met jou de verdere stappen afspreken. Als vertrouwenspersoon zal zij nooit de in vertrouwen gegeven informatie zonder jou nadrukkelijke toestemming met anderen delen.

Aanmoedigen
Aan de kant bij wedstrijden zorgen wij voor een prettige sfeer. Wij moedigen onze  teams op een sportieve manier aan. Wij blijven sportief en schelden niet op scheidsrechter of anderen. Wij spreken anderen aan op onsportief gedrag langs de kant.

Teamindeling
Het vormen van teams is één van de moeilijkste taken van de TC. Ieder jaar weer zorgt de TC dat naar beste eer en geweten de teams worden ingedeeld. Er wordt daarbij geluisterd naar trainers en coaches. Uiteraard  ligt daarbij de uiteindelijke beslissing bij de TC. De TC streeft er ieder jaar weer naar om met zoveel mogelijk wensen rekening te houden. Tevens probeert de vereniging iedereen zoveel mogelijk naar eigen kunnen in te delen (eerste teams en selecties zijn daar een onderdeel van). Wij hebben er begrip voor dat het niet altijd mogelijk is om aan alle wensen te voldoen en blijven positief bijdragen.

Trainers en coaches
Iedere week weer leveren de trainers en coaches hun bijdrage voor de leden. Wij hebben waardering voor deze vrijwilligers en hebben begrip voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden.