Laatste nieuws

Uitslag: Stevo 2 - HV Holten dames 1 selectie  38-30

 

Terugblik seizoen 2016/2017 in feiten

Afgelopen seizoen gestart met:    14 teams. 

2 Senioren-teams,   3 Recreanten-teams en 9 Jeugd-teams.

Halverwege het seizoen zijn er 2 teams bijgekomen, het D3 -team  en het H-team.

De F- en de H-Jeugd hebben toernooitjes gespeeld.  (zowel binnen als buiten)

12 teams hebben er competitie gespeeld,  waarbij er 1 jeugdteam kampioen is geworden:  D1

Of DMW 3 ook nog een kampioensfeestje kan gaan vieren, is op dit moment niet duidelijk.

 

Eindstanden in de competitie:

DS 1:   afgelopen seizoen ook in de 2e klasse Wedstrijdsport gespeeld.          Nr 8  (van de 12)

            7  (van de 22)  wedstrijden gewonnen.        538 doelpunten gemaakt,  573 tegen.

 

 

Tags: 

Aanmelding/afmelding/contributie

AANMELDING Aanmelding dient schriftelijk te geschieden t.a.v. de ledenadministratie. Bij aanmelding dient (digitaal) een aanmeldingsformulier voor de ledenadministratie te worden ingevuld, waarbij tevens 1 recente pasfoto bijgesloten moet worden i.v.m. het aanvragen van een spelerspas. Je kunt ook een digitale foto aanleveren. Je wordt na aanmelding ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond en je bent derhalve verplicht de jaarlijkse contributie te voldoen. Er wordt maandelijks geincasseerd (voor de volledige contributieregeling zie eind van dit artikel) Alleen leden die staan ingeschreven bij het NHV zijn speelgerechtigd. Een nieuw lid kan dus niet eerder meespelen dan nadat hij of zij daarvoor van het NHV toestemming heeft gekregen c.q. na ontvangst van de spelerspas. Met onderstaande link kan een aanmeldformulier worden gedownload:

Pagina's